كاركنان - مشاهده مشخصات
مشخصات    
تحصیلات : دکترا
شماره کارمند : 55
نام : حسينعلي
نام خانوادگی : قبادي
پیشینه کاری   :

رياست بنياد دانشنامه نگاري ايران

   
اطلاعات تماس    
پست الکترونیکی : ghobadi@iecf.ir
تلفن : 22129843
دورنگار :
آدرس : سعادت آباد بلوار فرهنگ انتهاي خيابان معارف
آدرس صفحه :
سمت های کارمند
ریاست - رئيس بنياد - دكتر حسينعلي قبادي
تعداد نمایش:۱
۱ مورد، صفحه ۱ از ۱.