اخبار
انتصاب دكتر عبدالرضا باقري به عنوان قائم مقام وزارت علوم

 

 

با حكم دكتر غلامي؛

دكتر عبدالرضا باقري، قائم مقام وزيرعلوم شد

دكتر منصور غلامي روز سه شنبه در حكمي "دكتر عبدالرضا باقري" را با حفظ سمت، به عنوان "قائم مقام وزير علوم، تحقيقات و فناوري" منصوب كرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت علوم، دكتر باقري همچنان مسئوليت رياست مركز هيات هاي امنا و هيات مميزه مركزي وزارت علوم را برعهده دارد.

متن كامل حكم انتصاب دكتر باقري در سمت قائم مقام وزير علوم به شرح زير است:

سلام عليكم،

با عنايت به مراتب تعهد، تخصص، شايستگي و سوابق ارزشمند جنابعالي در زمينه آموزش عالي، به موجب اين حكم با حفظ سمت به عنوان قائم مقام اينجانب منصوب مي شويد. در انجام اين حكم موارد زير مورد انتظار است:

  • پيگيري اجرايي شدن برنامه هاي ارائه شده به مجلس شوراي اسلامي؛
  • پيگيري امور مربوط به سياستگذاري، نظارت و هدايت امور در ستاد، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري و واحدهاي تابعه؛
  • ساماندهي فعاليت هاي مربوط به تقسيم كار و تعيين وظايف در حدود اختيارات واحدها؛
  • انجام اقدامات لازم به منظور ايجاد انسجام و هماهنگي هرچه بيشتر بين كليه واحدهاي ستادي اعم از معاونت ها، مراكز و ساير واحدها؛

بديهي است كليه معاونان، رؤساي مراكز، سازمان هاي تابعه، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري و ساير مديران همكاري لازم را در هر سطحي ارائه خواهند كرد.

اميد است با استعانت از خداوند متعال و اتخاذ رويكرد توام با عقلانيت و اعتدال و با رعايت منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد در انجام وظايف محوله موفق باشيد.

دكتر عبدالرضا باقري متولد سال ۱۳۳۷ در شهر يزد است. وي استاد پايه ۳۱ دانشگاه فردوسي مشهد مي باشد و تاكنون راهنمايي بيش از ۵۰ پايان نامه كارشناسي ارشد و دكتري را به عهده داشته است.

دكتر باقري داراي آثار علمي متعددي است و تا كنون ۱۱۹ مقاله علمي پژوهشي در مجلات معتبر داخلي، ۴۵ مقاله در مجلات معتبر خارجي، ۱۴۹ مقاله در همايش هاي داخلي، ۴۰ مقاله در همايش هاي بين المللي و ۲۷ عنوان كتاب درسي و تخصصي از وي منتشر شده است.

دكتر باقري افزون بر فعاليت هاي گسترده علمي و پژوهشي، مسئوليت هاي اجرايي مختلفي از جمله رياست دانشگاه فردوسي مشهد (از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۴)، عضويت در شوراي علوم و آموزش عالي، هيات امناي دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي كشور بر عهده داشته و در دولت يازدهم نيز به عنوان قائم مقام معاون وزير و رييس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج و نيز مشاور وزير و رييس مركز هيات هاي امنا و هيات مميزه مركزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري خدمت كرده است.

قائم مقام جديد وزير علوم، همچنين افزون بر مسئوليت هاي ياد شده، با تاسيس بنياد دانشگاهي عام المنفعه و نيكوكاري در دانشگاه فردوسي مشهد، پايه گذار بنيادهاي خيرين در آموزش عالي كشور بوده است. با توسعه اين بنيادها در دولت يازدهم، اكنون شمار بنيادهاي خيرين فعال در حوزه آموزش عالي به ۶۵ بنياد در دانشگاه هاي سراسر كشور رسيده است. شايان ذكر است كه بنياد خيرين دانشگاه فردوسي مشهد در ۱۳ سال گذشته توانسته است با جذب كمك هاي مردمي، فعاليت هاي ثمربخشي را در كمك به ارتقا و توسعه فعاليت هاي اين دانشگاه داشته باشد.

آشنايي و اشراف دكتر باقري بر حوزه تحت مسئوليت جديد و دارا بودن تجربه هاي مديريتي موفق از گروه آموزشي، دانشكده، دانشگاه تا ستاد وزارت، انتساب ايشان به خانواده اي خوشنام، متدين و شهيد از يزد، حضور فعال و مستمر در جبهه هاي جنگ تحميلي، برخورداري از سعه صدر، قدرت تعامل با همه نيروها، داشتن ابتكار عمل و خلاقيت همراه با حسن تدبير و انتخاب ايشان به عنوان رييس دانشگاه برتر در دوره مسئوليت در دانشگاه فردوسي مشهد و نيز شناخت درست وي از مسايل آموزش عالي از ديگر ويژگي هايي است كه مي تواند به عنوان سرمايه اي گرانسنگ در انجام موفقيت آميز مسئوليت در جايگاه قائم مقام وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به شمار آيد.

 

 

با حكم دكتر غلامي؛

دكتر عبدالرضا باقري، قائم مقام وزيرعلوم شد

دكتر منصور غلامي روز سه شنبه در حكمي "دكتر عبدالرضا باقري" را با حفظ سمت، به عنوان "قائم مقام وزير علوم، تحقيقات و فناوري" منصوب كرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت علوم، دكتر باقري همچنان مسئوليت رياست مركز هيات هاي امنا و هيات مميزه مركزي وزارت علوم را برعهده دارد.

متن كامل حكم انتصاب دكتر باقري در سمت قائم مقام وزير علوم به شرح زير است:

سلام عليكم،

با عنايت به مراتب تعهد، تخصص، شايستگي و سوابق ارزشمند جنابعالي در زمينه آموزش عالي، به موجب اين حكم با حفظ سمت به عنوان قائم مقام اينجانب منصوب مي شويد. در انجام اين حكم موارد زير مورد انتظار است:

  • پيگيري اجرايي شدن برنامه هاي ارائه شده به مجلس شوراي اسلامي؛
  • پيگيري امور مربوط به سياستگذاري، نظارت و هدايت امور در ستاد، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري و واحدهاي تابعه؛
  • ساماندهي فعاليت هاي مربوط به تقسيم كار و تعيين وظايف در حدود اختيارات واحدها؛
  • انجام اقدامات لازم به منظور ايجاد انسجام و هماهنگي هرچه بيشتر بين كليه واحدهاي ستادي اعم از معاونت ها، مراكز و ساير واحدها؛

بديهي است كليه معاونان، رؤساي مراكز، سازمان هاي تابعه، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري و ساير مديران همكاري لازم را در هر سطحي ارائه خواهند كرد.

اميد است با استعانت از خداوند متعال و اتخاذ رويكرد توام با عقلانيت و اعتدال و با رعايت منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد در انجام وظايف محوله موفق باشيد.

دكتر عبدالرضا باقري متولد سال ۱۳۳۷ در شهر يزد است. وي استاد پايه ۳۱ دانشگاه فردوسي مشهد مي باشد و تاكنون راهنمايي بيش از ۵۰ پايان نامه كارشناسي ارشد و دكتري را به عهده داشته است.

دكتر باقري داراي آثار علمي متعددي است و تا كنون ۱۱۹ مقاله علمي پژوهشي در مجلات معتبر داخلي، ۴۵ مقاله در مجلات معتبر خارجي، ۱۴۹ مقاله در همايش هاي داخلي، ۴۰ مقاله در همايش هاي بين المللي و ۲۷ عنوان كتاب درسي و تخصصي از وي منتشر شده است.

دكتر باقري افزون بر فعاليت هاي گسترده علمي و پژوهشي، مسئوليت هاي اجرايي مختلفي از جمله رياست دانشگاه فردوسي مشهد (از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۴)، عضويت در شوراي علوم و آموزش عالي، هيات امناي دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي كشور بر عهده داشته و در دولت يازدهم نيز به عنوان قائم مقام معاون وزير و رييس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج و نيز مشاور وزير و رييس مركز هيات هاي امنا و هيات مميزه مركزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري خدمت كرده است.

قائم مقام جديد وزير علوم، همچنين افزون بر مسئوليت هاي ياد شده، با تاسيس بنياد دانشگاهي عام المنفعه و نيكوكاري در دانشگاه فردوسي مشهد، پايه گذار بنيادهاي خيرين در آموزش عالي كشور بوده است. با توسعه اين بنيادها در دولت يازدهم، اكنون شمار بنيادهاي خيرين فعال در حوزه آموزش عالي به ۶۵ بنياد در دانشگاه هاي سراسر كشور رسيده است. شايان ذكر است كه بنياد خيرين دانشگاه فردوسي مشهد در ۱۳ سال گذشته توانسته است با جذب كمك هاي مردمي، فعاليت هاي ثمربخشي را در كمك به ارتقا و توسعه فعاليت هاي اين دانشگاه داشته باشد.

آشنايي و اشراف دكتر باقري بر حوزه تحت مسئوليت جديد و دارا بودن تجربه هاي مديريتي موفق از گروه آموزشي، دانشكده، دانشگاه تا ستاد وزارت، انتساب ايشان به خانواده اي خوشنام، متدين و شهيد از يزد، حضور فعال و مستمر در جبهه هاي جنگ تحميلي، برخورداري از سعه صدر، قدرت تعامل با همه نيروها، داشتن ابتكار عمل و خلاقيت همراه با حسن تدبير و انتخاب ايشان به عنوان رييس دانشگاه برتر در دوره مسئوليت در دانشگاه فردوسي مشهد و نيز شناخت درست وي از مسايل آموزش عالي از ديگر ويژگي هايي است كه مي تواند به عنوان سرمايه اي گرانسنگ در انجام موفقيت آميز مسئوليت در جايگاه قائم مقام وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به شمار آيد.

 

۲۹ آبان ۱۳۹۶ ۰۹:۵۵
آمار نظرات
میانگین امتیاز کاربران: 0/0 (0 رای)
نظرات کاربران | نظر دهید | امتیاز دهید
فهرست نظرات

هنوز هیچ نظری ارسال نشده است.

نظر جديد

امتیاز شما :
 
نام فرستنده :  
ایمیل :    
عنوان : *
توضیح : *
لطفا کدی را که در شکل زیر می بینید، وارد کنید:
(کوچک یا بزرگ بودن حروف مهم نیست)
  *
 
* = ضروری