اخبار
فرهنگ مديريت منابع طبيعي منتشر شد.

 

 

 

فرهنگ مديريت منابع طبيعي
نويسنده: حسين ‌شعبانعلي فمي
ناشر: بنياد دانشنامه‌نگاري ايران
نوبت چاپ: اول 1000 نسخه
سال انتشار: 1395
بها: 300000 ريال
تعداد صفحات: 361
 
 

منابع طبيعي شامل آب، خاك، هوا، جنگل، مرتع و بيابان است كه نقشي حياتي در توسعة جامعة بشري ايفا مي‌كند و پايداري توسعه وابسته به آن است. اين منابع ازطريق ايجاد امنيت حياتي، غذايي و بوم‌شناختي و نيز ايجاد بستر حيات، متعادل‌كنندة بوم‌سازگان و پشتيباني‌كننده از فرايندهاي توسعة كشاورزي تلقي مي‌شوند و متعلق به همة نسل‌ها هستند. كاهش فقر، ارتقاء امنيت غذايي، حفاظت از تنوع زيستي و حفظ ميراث فرهنگي نيز در ابعاد مختلف وابسته به منابع طبيعي است. هر گونه صدمه و خسارت به اين منابع، ناامني غذايي و كاهش قدرت استقلال كشور را به دنبال دارد و بنابراين مديريت پايدار و هماهنگ آن ضرورت دارد. مديريت منابع طبيعي علمي بين‌رشته‌اي است كه علاوه‌بر عوامل زيستي، به مسائل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز توجه دارد.

 

     مهم‌ترين مؤلفه در اثربخشي مديريت منابع طبيعي، انسان و سامانه‌ها و فرايندهاي ناشي از حيات اجتماعي است. در واقع، مديريت منابع طبيعي وابسته به سطح سرمايه انساني، اجتماعي، سازماني و مالي است. هر جا كه اين مؤلفه اساسي مورد غفلت قرار گرفته و به سيستم‌هاي اجتماعي موجود در بستر منابع طبيعي توجه نشده، تخريب و فرسايش شدت يافته است. هر گونه صدمه به اين منابع، ناپايداري معيشت افراد و خانوارهاي مذكور را به دنبال دارد.
     در زمينة واژگان فني و تخصصي، كتاب‌هاي زيادي تدوين شده كه در اختيار علاقه‌مندان قرار دارد. توجه به ابعاد اجتماعي مديريت منابع طبيعي ازيك‌سو و درك ضرورت و اهميت موضوع از‌سوي‌ديگر، نگارندگان را بر آن داشت تا اين مجموعه را تهيه و در اختيار علاقه‌مندان قرار دهند. با توجه به اهميت اين مقوله، در كتاب پيش‌رو تلاش شده است تا واژگان مرتبط با مديريت منابع طبيعي به‌صورت يكجا گردآوري و عرضه شود. گزينش و معرفي اصطلاحات، همگي با رويكرد نقش و مشاركت انسان در عرصه‌هاي منابع طبيعي است و عموماً به مسائل اقتصادي، اجتماعي و مديريتي مرتبط با اين بخش اشاره دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۹ خرداد ۱۳۹۵ ۱۴:۱۰
آمار نظرات
میانگین امتیاز کاربران: 0/0 (0 رای)
نظرات کاربران | نظر دهید | امتیاز دهید
فهرست نظرات

هنوز هیچ نظری ارسال نشده است.

نظر جديد

امتیاز شما :
 
نام فرستنده :  
ایمیل :    
عنوان : *
توضیح : *
لطفا کدی را که در شکل زیر می بینید، وارد کنید:
(کوچک یا بزرگ بودن حروف مهم نیست)
  *
 
* = ضروری