معرفی ریاست پژوهشکده

معرفی ریاست
دکتر احمد پاکتچی (متولد ۱۳۴۲، تهران) دین‌شناس و زبان‌شناس ایرانی است. او متخصص علوم قرآن و روایت، عضو شورای عالی علمی مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق است. دکتر پاکتچی از آبان 1397 سرپرستی پژوهشکده دانشنامه نگاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی را بر عهده دارد.