کارگاه آموزشی نشانه‌شناسی تعاملات اجتماعی برگزار شد

کارگاه آموزشی نشانه‌شناسی تعاملات اجتماعی برگزار شد

پژوهشکده دانشنامه‌نگاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار کرد:
کارگاه آموزشی نشانه‌شناسی تعاملات اجتماعی
Semiotics of Social Interactions

پروفسور اریک لاندوفسکی
Prof. Eric Landowski

اساساً در بطن نشانه‌شناسی کلاسیک تنها با دو نظام معنایی مواجه می‌شویم: یکی از آن‌ها نظام معنایی مبتنی بر «کنش برنامه‌مدار» بر روی چیزها می‌باشد،که به نظام روایی مبتنی بر«مالکیت» مربوط می‌باشد.

این نظامِ معنایی و تعاملی را لاندوفسکی نظام «عمل» می‌نامد. نظام معنایی و تعاملی دیگر، نظام مبتنی بر «مجاب‌سازی» است. در واقع نظام معنایی و تعاملی «عمل» مبتنی بر عمل بر روی چیزها یا افراد است برای تغییر در آن‌ها و به خدمت گرفتن آن‌ها در راستای اهداف خود به‌عبارت دیگر ایده‌ی «عمل» خود مسئله‌ی تغییر دادن جهان بیرونی را همراه دارد. اما نظام معنایی مبتنی بر «مجاب‌سازی» بر این اصل پایه گذاشته شده است که ما تحقق این گونه از تغییرات عملی و پراگماتیک را به دیگری محول می‌کنیم: به‌عبارت دیگر با تأثیرپذیری بر دیگری و مجاب کردن او سبب می‌شویم که دیگری در حالت چیزها تغییر به‌وجود آورد. با تأکید بر تعاریف کلاسیکی این دو نظام معنایی، به راحتی می‌توان گفت که نظام مبتنی بر برنامه مداریت بر اصل «نظم و قاعده» تکیه دارد و نظام دوم بر اصل «نیت مندی». با توجه به موارد مطرح شده در خصوص وجوه تعامل سوژه با جهان بیرونی و سوژه‌های دیگر، و همچنین به‌دلیل داشتن قابلیت لازم برای تجزیه و تحلیل کلیه‌ی نظام‌های ساخت معنا که مبنای تنوع رفتارهای ارتباطی می‌باشند، به نظر لازم است الگوی ذکر شده غنی‌تر شود. بنابراین در کنار دو نظام معنایی برنامه مدار و مجاب‌سازی لاندوفسکی از دو نظام معنایی تکمیل کننده‌ی دیگر که یکی براساس اصلِ «ادراک حسی» و دیگری مبتنی بر «اتفاق» و تصادف است سخن می‌گوید. تمرکز اندیشه‌های لاندوفسکی، نظام مبتنی بر اصل «ادراک حسی» است، که نظام معنایی مبتنی بر «تطبیق» نام دارد، تطبیق سوژه با آن غیریت بیرونی، به این معنا که دو طرف تعامل (چه طرف تعامل ابژه باشد چه سوژه انسانی)، بدون هیچ برنامه از پیش معینی، در دم با یکدیگر تعامل دوسویه فعال برقرار می‌کنند و طی پروسه تعامل با قبول میزانی از ریسک و خطر، قابلیت‌های بالقوه خود را بر یکدیگر آشکار می‌کنند.

سرفصل ها و محتوای دوره آموزشی :
معرفی نظام برنامه‌مدار و نظام‌ مجاب‌سازی
برنامه‌های تکمیلی بر مبنای ادارک حسی و اتفاق

با هدف افزایش دانش نظری اصول نشانه‌شناسی اجتماعی
و ارتقای مهارت عملی کاربرد نشانه‌شناسی در مطالعه سبک زندگی برگزار شد.


۱۲ اسفند ۱۳۹۷ ۱۴:۴۰
تعداد بازدید : ۲۸۹
کد خبر : ۷۵

نظرات بینندگان


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید