» اطلاعات علمی - پژوهشی » طرح‌های جاری

طرح های در دست اجرا

فهرست طرح‏های در دست اجرا

 

مسئله‏ زدایی از پروژه‌‏های تعویق افتاده یکی از کارهایی است که در دوره جدید پیگیری می‏‌شود؛ به ‏‌نحوی‏ که با شناسایی موانع پیش روی طرح‏های دانشنامه‏‌ای در جهت حل آنها گام‏هایی برداشته شد. در موارد لازم با جایگزین کردن افراد جدید و مؤثر این مهم پیش رفت و در مواردی روندها و رویه‏‌ها بازبینی شد تا طرح‏ها سرعت و دقت بیشتری بگیرند.

در این زمینه وقفه طولانی طرح‏هایی مانند دانشنامة اقتصاد، دانشنامة آموزش عالی و دانشنامة فرش برطرف شده و برخی از این آثار به‏ زودی منتشر خواهند شد.

1. دانشنامه فرش ایران (طرح مشترک: مشارکت پژوهشکده 50%، مشارکت انجمن علمی فرش ایران: 50%)

2. دانشنامه آموزش‌عالی

3. دانشنامه اقتصاد

4. دانشنامه انرژی (طرح مشترک: مشارکت پژوهشکده 40%، مشارکت پژوهشگاه مواد و انرژی : 60%)

5. دانشنامه فلسفه تعلیم و تربیت (طرح مشترک: مشارکت پژوهشکده 60%، مشارکت دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی خوارزمی: 40%)

6. دانشنامه آزادگان (طرح مشترک: مشارکت پژوهشکده 50%، مشارکت مؤسسه پیام آزادگان: 40%)

7. دانشنامه محیط زیست (طرح مشترک: مشارکت پژوهشکده 50%، مشارکت شرکت انرژی نوین: 50%)

8. دانشنامه ریاضی جلد 5 و 6 و پیوست‌های ریاضی

9. دانشنامه مطالعات ورزشی

10. دانشنامه آموزش‌های علمی- کاربردی (طرح مشترک: مشارکت پژوهشکده 40%، مشارکت دانشگاه جامع علمی-کاربردی: 60%)

11. دانشنامه آموزش و پرورش (طرح مشترک: مشارکت پژوهشکده 44%، مشارکت شورای عالی آموزش و پرورش: 56%)

12. دانشنامه معماری منظر

13. دانشنامه مجلس و قانون‌گذاری (طرح مشترک: مشارکت پژوهشکده 40%، مشارکت کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی: 60%)

14. دانشنامه رجال اقتصادی

15. زندگینامه علمی دانشوران 

16. دانشنامه ادبیات جهان

17. دانشنامه فشرده شیمی

18. فرهنگ دامپزشکی جلد 2

19. فرهنگ فیلسوفان دانشنامه کمبریج

20. دانشنامه جامع ویروس‌های گیاهی و قارچی

21. فرهنگ فنّاوری نانو دانش کلوئید 25. واژه‌نامه ایدز

26. کتاب‌شناسی توصیفی بلاغت

27. فرهنگ آنالیز عددی و محاسبات کامپیوتری

28. دانشنامه مرگ و مردن

29. فرهنگ توصیفی هنرهای ایرانی

30. دانشنامه فشرده بَسپارها در صنعت

31. فرهنگ تصویری نقوش در تزئینات سه‌بُعدی معماری اسلامی ایران

32. دانشنامه مختصر مطالعات فرهنگی

و سطح مشترک

22. فرهنگ توصیفی مطالعات ترجمه

23. دانشنامه عصب‌روان‌شناسی زبان

24. فرهنگ فرهنگ متون مصحح

33. دانشنامه نان‌های سنتی ایران

34. دانشنامه علوم آب

35. دانشنامه علوم خاک


طرح‏های در دست بررسی و داوری

 

علاوه بر آثار منتشر شده و در دست انتشار اکنون از مراکز علمی مختلف طرح‏های بسیاری به پژوهشکده ارسال شده که در دست بررسی و داوری هستند و امید می‏‌رود با پیگیری و بررسی آنها بتوان آثار فاخری را به گنجینه فرهنگی کشور و مجموعة انتشارات پژوهشکده و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی افزود و دانش انباشته شدة علوم مختلف را به آیندگان سپرد. فهرست این طرح‌ها عبارتند از:


1. فرهنگ پیکره بنیاد واژه‌‏های مترادف و متضاد در زبان فارسی

2. دانشنامة اخلاق پزشکی

3. دانشنامة جغرافیای انسانی

4. فرهنگ روایات ائمه شیعه در متون صوفیه

5. دانشنامة قرآن پژوهی در دوره معاصر

6. دانشنامة حدیث پژوهی در دوره معاصر

7. دانشنامة فلسفه و نظریة مدیریت

8. دانشنامة زبان شناسی شناختی

9. دانشنامة فلسفه زبان و زبانشناسی

10. دانشنامة فلسفه علوم‏ شناختی

11. دانشنامة هنر شیعی

12. فرهنگ اصطلاحات نسخه‏‌شناسی و تصحیح متون

13. دانشنامة گونه‏‌شناسی زبان متون فارسی

14. دانشنامة همگانی نجوم (و. دوم)

طرح‏های مربوط به دوره جدید پژوهشکده

 

در دورة انتقال بنیاد به پژوهشکده طرح‏های جدیدی با سازمان‏های مختلف راه‏‌اندازی شده و مسیر پیش رو نیز هموار شده تا به تعاملات علمی مشترک افزوده شود. با توجه به نیازسنجی از جوامع هدف و همچنین سفارش‏گیری از مؤسسات مربوط، دانشنامه‏‌هایی تعریف می‏شود و از طریق مشارکت مالی مشترک و همچنین تعامل علمی و استفاده از ظرفیت‏های دانشگاه‏ها و مؤسسات پژوهشی دیگر، طرح‏ها سامان می‏‌یابند که برخی از آنها عبارتنداز:

1. دانشنامة آموزش و پرورش (مشترک با شورای عالی آموزش و پرورش)

2. دانشنامة رجال اقتصادی (طرح داخلی)

3. دانشنامة مجلس و قانون‏گذاری (مشترک با کتابخانه مجلس)

4. دانشنامة معماری منظر (طرح داخلی)

5. دانشنامة ادبیات عرب (طرح داخلی)

6. دانشنامة جامعه ‏شناسی ایران (طرح مشترک با دانشگاه خوارزمی)

7. طرح نیازسنجی دانشنامه ها در ایران (طرح داخلی(

8. فرهنگ هنرهای ایرانی