آثار گروه علوم پزشکی و دانشنامه نگاری

تاریخ پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی (جلد هشتم).

تاریخ پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی (جلد هشتم).

تاریخ پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی (جلد هشتم). مرتضی ثاقب‌فر و دیگران، 1395. بها(جلد هشتم):650.000 ریال قطع: رحلی جلد هشتم: نه+ 490 این مجموعة جامع و هشت جلدی ترجمه‌ای است از کتاب Histoire dela medicine, de la pharmacie, de l’at vétérinaire که به پیشینه تاریخی علم پزشکی در قرون و تمدن‌های مختلف تا زمان تألیف کتاب می‌پردازد. این مجموعه شامل مقالات مصور و رنگی مربوط به موضوعات بهداشتی و پزشکی از دوران باستان تا زمان حاضر (در زمان تألیف کتاب مرجع) است.
تاریخ پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی (جلد اول تا هفتم).

تاریخ پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی (جلد اول تا هفتم).

تاریخ پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی (جلد اول تا هفتم). مترجمان: مرتضی ثاقب‌فر و دیگران، 1388-1391. بهای جلد اول-چهارم: 200.000 ؛ جلد پنجم: 300.000 ریال جلد ششم: 340.000 ریال جلد هفتم:300.000 ریال قطع: رحلی تعداد صفحات جلد اول: 397، جلد دوم: 500، جلد سوم: 502 جلد چهارم: 475، جلد پنجم: 574، جلد ششم: 507، جلد هفتم: 563 این مجموعة جامع و هشت‌جلدی ترجمه‌ای است از کتاب Histoire dela medicine, de la pharmacie, de l’at vétérinaire که به پیشینه تاریخی علم پزشکی در قرون و تمدن‌های مختلف تا زمان تألیف کتاب می‌پردازد. اصل این مجموعه به زبان فرانسه و شامل مقالات مصور و رنگی مربوط به موضوعات بهداشتی و پزشکی از دوران باستان تا زمان حاضر (در زمان تألیف کتاب مرجع) است.
دانشنامه پزشکی

دانشنامه پزشکی

دانشنامه پزشکی شورای علمی دانشنامه پزشکی، 1393. بها: 600.000 ریال قطع: رحلی تعداد صفحات: 1064 دانشنامه پزشکی با 313 مدخل حاوی اطلاعاتی جامع و درعین‌حال مختصر درخصوص مهم‌ترین اختلالات و بیماری‌ها، علل و نشانه‌ها، ‌تشخیص و پیشگیری و درمان آنهاست. عمده مداخل این کتاب از کتاب دانشنامگی Gale پزشکی ترجمه شده است. البته بیماری‌های با اهمیت بیشتر و یا بیماری‌های بومی ایران به‌وسیلة متخصصین به‌صورت تألیفی نگارش شده‌اند. مرجعیت، جامعیت، سهولت دسترسی به مقالات و نیز روان بودن مطالب کتاب برای عامه مردم، از ویژگی‌های اصلی این اثر به‌ شمار می‌رود.