آثار گروه هنر معماری و دانشنامه نگاری

اطلس قالی و فرش

اطلس قالی و فرش

اطلس قالی و فرش مترجم: نازیلا دریایی، 1394 بها: 750.000 ریال قطع: وزیری تعداد صفحات: 300 این اثر بازگوکننده بُعد هنری فرش، تغییر و تحولات موجود در هنر بافتن فرش، نقشه‌ها و نوع بافت در طی قرون است. در بخش اصلی این کتاب دربارة فرهنگ جغرافیایی و مناطق تولید فرش در تمام جهان و تاریخ مشخصات‌ گونة فرش‌ها به همراه تصاویر ارزشمند از قالی‌ها و نقوش آنها صحبت شده است.
فرهنگ فرش دستباف

فرهنگ فرش دستباف

فرهنگ فرش دستباف سید جلال‌الدین بصام، 1392. بها: 300.000 ریال قطع: وزیری تعداد صفحات فارسی- انگلیسی: 41 انگلیسی- فارسی: 395 این کتاب مصور اطلاعاتی دربارة فرش دستباف شامل مواد اولیه، مراکز بافت، محصولات تولیدشده، افراد شاخص در تولید فرش و دانش آن، مشخصات فنـی فرش‌های کشـورهای مختلف، رنـگ‌های گیاهی مورد استفاده در فرش و... به دست می‌دهد.
فرهنگ اجمالی مصور معماری اسلامی ایران

فرهنگ اجمالی مصور معماری اسلامی ایران

فرهنگ اجمالی مصور معماری اسلامی ایران مریم کامیار 188 صفحه قطع: خشتی بزرگ محور اصلی کتاب حاضر، تکمیل تعاریف معماری به‌وسیلة تصویر است و سعی شده از محدودة تصاویر اختصاص‌یافته متعلق به هر مدخل خارج نشود، اما در مواردی برای آنکه ارتباط فضای مورد نظر با معماری مجموعه‌ای که در آن قرار گرفته مشخص شود، به تشریح عملکرد زمینه‌های دیگر نیز پرداخته شده است. در این اثر برخی تصاویر برای نخستین بار، با نرم‌افزارهای معماری ترسیم شده است. این فرهنگ هدفی خاص دارد و به همین علت همچون واژه‌نامه‌ها و فرهنگ لغات معمول نیست که مجموعة تعاریف باشد، بلکه طبعاً برای شکستن چارچوب‌های ثابت و گردآوردن اطلاعات تصویری و غیرتصویری در یک فرهنگ است.