» گروه‌های پژوهشی » گروه علوم انسانی و دانشنامه نگاری

اعضای گروه علوم انسانی و دانشنامه‌نگاری

 

نام و نام‌خانوادگی

رشته تخصصی

مرتبه علمی

دکتر اصغر اسمعیلی(مدیر گروه)

زبان و ادبیات فارسی

استادیار

دکتر محسن بهلولی فسخودی

فلسفه تعلیم‌وتربیت

استادیار

دکترمحمدعلی سلمانی ندوشن

آموزش زبان انگلیسی

دانشیار

دکتر مریم علی‌نژاد

زبان و ادبیات فارسی

استادیار

دکتر وحید قهرمان

 

آموزش زبان انگلیسی

استادیار

زینب مشتاقی

زبان فرانسه

مربی