معرفی دانشنامه اقتصاد و مالیه شهری

رسانه جدید
کتاب حاضر، جلد اول از این مجموعه و نخستین دانشنامه جامع دوزبانه (فارسی- لاتین) انتشار یافته در حوزه نشر و چاپ ایران است که در خلال آن سعی شده است تا با استفاده از ابزارهای اقتصادی و مالیه شهری، مسائل و مشکلات پیرامونی حوزه‌های اقتصادی- مالی مناطق شهری مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. خلأ وجود دانشنامه تخصصی در حوزه اقتصاد و مالیه شهری برای استفاده مدیران و کارشناسان شهری و بانکی کشور و ضرورت توجه به جایگاه ویژه اقتصاد شهری در راستای پیشرفت علوم اقتصادی کشور به‌ویژه اقتصاد شهری از اهداف اصلی نگارش این کتاب است.
هداف دانشنامه اقتصاد و مالیه شهری

اساساً هدف تدوین دانشنامه ها، ارتقای سطح آگاهی ها و بهبود کیفی و کمی یک دانش تخصصی است و لذا می‌توان اهداف تدوین دانشنامه اقتصاد و مالیه شهری را بدین گونه درنظر داشت:

·         الف) هدف کلی

-       اطلاع‌رسانی سازمان یافته در زمینه اقتصاد و مالیه شهری و سایر زمینه‌های مرتبط

 

·         ب) اهداف جزئی

-       معرفی اقتصاد شهری و مالیه شهری به عنوان یکی از شاخه‌های تخصصی اقتصاد،  در حال حاضر؛

-       ارایه مداخل واژگانی در حیطه تاریخچه و سیر تحولات اقتصاد شهری، مدیریت شهری و مالیه شهری؛

-       ارایه مداخل واژگانی در حیطه مبانی و مفاهیم زیربنایی و نظریات ارایه شده در حوزه اقتصاد شهری، مدیریت شهری و مالیه شهری؛

-       ارایه مداخل واژگانی در حیطه مبانی حقوقی اقتصاد شهری، مدیریت شهری و مالیه شهری؛

-       ارایه مداخل واژگانی در حیطه ابعاد فنی و عمرانی اقتصاد شهر، مدیریت شهر و امور مالی شهرها؛

-       ارایه مداخل واژگانی در حیطه ابعاد جغرافیا و برنامه ریزی در حوزه اقتصاد شهری، مدیریت شهری و مالیه شهری؛

-       ارایه مداخل واژگانی در حیطه ابعاد اقتصاد و مدیریت حمل و نقل شهری و تامین منابع مالی آن؛

-       ارایه مداخل واژگانی در حیطه مفاهیم جمعیت شناختی و نقش این مفاهیم در اقتصاد و مالیه شهرها.

-       ارایه مداخل واژگانی در حیطه مفاهیم جمعیت شناختی و نقش این مفاهیم در اقتصاد و مالیه شهرها.

-       ارایه مداخل واژگانی در حیطه مفاهیم منابع انسانی و اجتماعی و نقش این منابع در رشد و توسعه اقتصادی و مالی شهرها.

 

مزیت و نقاط قوت دانشنامه اقتصاد و مالیه شهری

-         در این دانشنامه از بیش از 3300 واژه و مفهوم تخصصی استفاده شده که از بطن بیش از 3000 منبع فارسی و لاتین استخراج، ترجمه و تدوین شده اند.

-         در این دانشنامه، برای نخستین بار از جدیدترین سیستم منبع دانشنامه نویسی در جهان مبتنی بر درج منابع جداگانه برای هر مدخل واژگانی بهره گرفته شده است.

-         در این دانش نامه، ضمن حفظ خط سیر اصلی موضوع محوری کتاب که همانا اقتصاد و مالیه شهری است، به تمامی شاخه ها و زیر شاخه های علمی مرتبط با این حوزه تخصصی اعم از اقتصاد خرد، اقتصاد عمومی، اقتصاد کلان، جامعه شناسی شهری،         جمعیت شناسی، شهرسازی و معماری، برنامه ریزی شهری، مدیریت و توسعه شهری، جغرافیای شهری، بوم شناسی شهری و .......... پرداخته شده و کلیه موضوعات محوری مرتبط مورد تدقیق و امعان نظر قرار گرفته است