دانشنامه ایرانی برنامه درسی

دانشنامه برنامه درسی

دانشنامه ایرانی برنامه درسی، پروژه­‌ای متعلق به انجمن مطالعات برنامه درسی ایران است که با حمایت مادی و معنوی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش از سال 1388 آغاز به کارکرد. تمرکز اصلی دانشنامه بر حوزه های مختلف مرتبط با برنامه درسی از مفهوم و قلمرو تا نهادها و نشریات این حوزه می‌باشد. این دانشنامه مشتمل بر 22 محور است و هر محور به زیر محور و مداخلی تقسیم می شود که جمعاً 500 مدخل در این دانشنامه تعهد گردیده است، اما با توجه به اینکه مسیر پیشنهاد مدخل‌های جدید باز گذاشته شده و توسط متخصصین این پیشنهادها به صورت مداوم به دانشنامه می رسد احتمال می رود تعداد مداخل بیش از 500 بشود. در حال حاضر (شهریور 1399) حدود 300 مدخل بصورت الکترونیکی در سایت دانشنامه منتشر شده است و امید است تا حداکثر سال آینده 200 مدخل باقی مانده نیز نوشته و منتشر شود. دانشنامه دارای شورای علمی و سیاستگذاری است که هر ماه تشکیل جلسه می دهد و درباره روال های داوری، پیشنهاد مداخل جدید یا بازنویسی مداخل یا محورها بحث و بررسی می شود. هر مقاله پس از نگارش توسط نویسنده مدعو توسط سرگروه همان محور و سپس داور دوم مورد داوری قرار میگیرد و پس از تایید داوران وارد مرحله ویراستاری و انتشار الکترونیکی می گردد.

 

اطلاعات بیشتر در لینک زیر موجود است

https://www.daneshnamehicsa.ir/.