» دانشنامه انرژي
مقالات دانشنامه انرژي

 

«كليه حقوق اين مقالات در اختيار بنياد دانشنامه‌نگاري ايران و پژوهشگاه مواد و انرژي است و هرگونه بهره‌برداري و استفاده از آنها بدون مجوز لازم، موجب پيگرد قانوني است.»

 

 

 

 

اكسرژي-84 اكسرژي-84

 

پلاسما-316 پلاسما-316

 

گازهاي همراه نفت-702 گازهاي همراه نفت-702
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

نوررساني-838 نوررساني-838

 

متان-739 متان-739

 

جزاير گرمايي-424 جزاير گرمايي-424

 

گاز طبيعي؛فشرده سازي-693 گاز طبيعي؛فشرده سازي-693

 

يكاهاي انرژي-119 يكاهاي انرژي-119

 

گاز طبيعي؛مايع سازي-694 گاز طبيعي؛مايع سازي-694

 

هيدراتهاي گازي-862 هيدراتهاي گازي-862

   

ذخيره سازي انرژي خورشيدي-477 ذخيره سازي انرژي خورشيدي-477

   

حفاظت كاتدي-445 حفاظت كاتدي-445

 

ليزر-727 ليزر-727

 

پيل سوختي؛كاربردها-329 پيل سوختي؛كاربردها-329

 

گندزدايي و سم زدايي خورشيدي-721 گندزدايي و سم زدايي خورشيدي-721

 

پوشش سد حرارتي-323 پوشش سد حرارتي-323

 

گلخانه خورشيدي-720 گلخانه خورشيدي-720

 

پلاسما-316 پلاسما-316

 

بازده گرمايي-247 بازده گرمايي-247

  

اكسرژي-84 اكسرژي-84

 

باران اسيدي باران اسيدي232

  

گرمايش-710 گرمايش-710

  

گرماي نهان-709 گرماي نهان-709

   

گازهاي همراه نفت-702 گازهاي همراه نفت-702

 

گرما-708 گرما-708

 

آنتروپي-34 آنتروپي-34

 

انرژي تاريك انرژي تاريك-139

 

اتلاف انرژي اتلاف انرژي-44

 

خنك كن خنك كن-458

 

انرژي خورشيدي انرژي خورشيدي-151

 

اب و انرژي اب و انرژي-4

 

اطلس بيولوژي اطلس بيولوژي-76

 

انرژي گرمايي اقيانوس انرژي گرمايي اقيانوس-167