» دانشنامه انرژی
مقالات دانشنامه انرژی

 

«کلیه حقوق این مقالات در اختیار بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران و پژوهشگاه مواد و انرژی است و هرگونه بهره‌برداری و استفاده از آنها بدون مجوز لازم، موجب پیگرد قانونی است.»

 

 

 

 

اکسرژی-84 اکسرژی-84

 

پلاسما-316 پلاسما-316

 

گازهای همراه نفت-702 گازهای همراه نفت-702
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

نوررسانی-838 نوررسانی-838

 

متان-739 متان-739

 

جزایر گرمایی-424 جزایر گرمایی-424

 

گاز طبیعی؛فشرده سازی-693 گاز طبیعی؛فشرده سازی-693

 

یکاهای انرژی-119 یکاهای انرژی-119

 

گاز طبیعی؛مایع سازی-694 گاز طبیعی؛مایع سازی-694

 

هیدراتهای گازی-862 هیدراتهای گازی-862

   

ذخیره سازی انرژی خورشیدی-477 ذخیره سازی انرژی خورشیدی-477

   

حفاظت کاتدی-445 حفاظت کاتدی-445

 

لیزر-727 لیزر-727

 

پیل سوختی؛کاربردها-329 پیل سوختی؛کاربردها-329

 

گندزدایی و سم زدایی خورشیدی-721 گندزدایی و سم زدایی خورشیدی-721

 

پوشش سد حرارتی-323 پوشش سد حرارتی-323

 

گلخانه خورشیدی-720 گلخانه خورشیدی-720

 

پلاسما-316 پلاسما-316

 

بازده گرمایی-247 بازده گرمایی-247

  

اکسرژی-84 اکسرژی-84

 

باران اسیدی باران اسیدی232

  

گرمایش-710 گرمایش-710

  

گرمای نهان-709 گرمای نهان-709

   

گازهای همراه نفت-702 گازهای همراه نفت-702

 

گرما-708 گرما-708

 

آنتروپی-34 آنتروپی-34

 

انرژی تاریک انرژی تاریک-139

 

اتلاف انرژی اتلاف انرژی-44

 

خنک کن خنک کن-458

 

انرژی خورشیدی انرژی خورشیدی-151

 

اب و انرژی اب و انرژی-4

 

اطلس بیولوژی اطلس بیولوژی-76

 

انرژی گرمایی اقیانوس انرژی گرمایی اقیانوس-167