» دانشنامه هاي در دست تدوين
دانشنامه ها

طرح‌هاي در دست تدوين بنياد

 

رديف

نام

موضوع

سازمان همكار

نوع اثر

گروه

1

دانشنامه ادبيات جهان

(مجموعة 5 جلدي)

اولين دانشنامه در شرح احوال مشاهير ادبي، مكاتب و سبك‌هاي جهاني خواهد بود كه به زبان فارسي در دست ترجمه است.

داخلي

ترجمه

علوم انساني

2

دانشنامه ادبيات فرانسه

اولين دانشنامه در شرح احوال مشاهير ادبي فرانسه كه به زبان فارسي در دست تدوين است.

داخلي

تأليف

علوم انساني

3

دانشنامه اقتصاد

 

اين دانشنامه به‌عنوان اولين مرجع تخصصي تمامي اطلاعات مستند و علمي مربوط به شاخه‌ها و زيرشاخه‌هاي مختلف اقتصاد را از منابع معتبر و موثق علمي در ايران و جهان با ساختاري منطقي و هدفمند در قالب دانشنامه در اختيار مخاطبان قرار خواهد داد.

داخلي

تأليف

علوم انساني

4

دانشنامه آموزش‌عالي

(ويراست دوم)

اين اثر كه در قالب مجموعه‌اي دوجلدي است، دانش و معارف سازمان‌يافته‌اي را در زمينه مفاهيم و موضوعات كلاسيك مدرن و فرامدرن آموزش‌عالي ايران و جهان عرضه مي‌دارد. در ويراست دوم اين اثر به‌روزرساني آمار اطلاعات و مقالات و نيز افزودن تعدادي مقاله جديد، از اهداف اصلي است.

داخلي

تأليف

علوم انساني

5

دانشنامه حقوق ايران

دانشنامة حقوق مرجع تخصصي به زبان فارسي خواهد بود كه همة اطلاعات مستند و علمي مربوط به حقوق و ابعاد آن را در همه شاخه‌ها و زير‌شاخه‌ها از موثق‌ترين منابع علمي و اسلامي در برمي‌گيرد و در اختيار مخاطبان قرار مي‌دهد.

داخلي

تأليف

علوم انساني

6

دانشنامه خليج فارس

(مجموعه دو جلدي)

مرجعي تخصصي به زبان فارسي است. اطلاع‌رساني سازمان‌يافته و مستند و نقش راهبردي آن در اقتصاد و امنيت جهاني و امور بين‌الملل دربارة خليج فارس هدف اصلي تأليف اين دانشنامه است.

داخلي

تأليف

علوم انساني

7

دانشنامه دانشنامه‌ها

هدف از تدوين اين اثر، شناسايي و معرفي دانشنامه‌هاي تأليف‌شده از آغاز تا زمان حاضر است كه در هريك از مداخل آن با ارائه شرح‌حال مختصري از نويسنده يا نويسندگان، محتواي كلي اثر، نحوه عرضه مطالب و ويژگي‌هاي دانشنامه‌اي آن مورد بررسي قرار گرفته است. بالغ بر 200 دانشنامه اعم از دانشنامه‌هاي كهن و معاصر، در اين اثر تشريح شده است.

داخلي

تأليف

علوم انساني

8

دانشنامه كسب‌وكار خانگي

 

دانشنامه كسب‌وكار خانگي مرجعي تخصصي است و با معرفي مشاغل خانگي، بستر لازم را براي افراد ازجمله كارآفرينان فراهم مي‌كند.

مؤسسه كار و تأمين اجتماعي

تأليف

علوم انساني

9

زندگينامه علمي دانشوران

(جلد 6)

مجموعه‌اي از شرح‌حال علمي دانشوران و دانشمندان در رشته‌هاي گوناگون در سراسر جهان است و اختصاص به  حرف «س» تا بخشي از حرف «ك» دارد. مجلد 5 اين اثر آماده چاپ است.

شركت انتشارات علمي - فرهنگي

ترجمه

علوم انساني

10

فرهنگ توصيفي پژوهش

 

فرهنگ توصيفي پژوهش كتاب مرجعي است كه در آن واژگان تخصصي پژوهش به دو زبان انگليسي و فارسي به‌صورت مداخل لغت‌نامه‌اي ارائه و براي هر مدخل تعريف تخصصي جامع، مانع و مختصري ارائه مي‌شود. اين طرح به‌دنبال تعاريف و توصيفات دقيق روزآمد و علمي براي مفاهيم و واژگان تخصصي پژوهش است كه مورد نياز اصحاب علم، محققين و دانشگاهيان است.

داخلي

تأليف

علوم انساني

11

فرهنگ ارزيابي كيفيت نظام دانشگاهي

تدوين و گردآوري واژه‌هايي در حوزة ارزشيابي و ارزيابي كيفيت از اهداف اين طرح است كه در نظام آموزش عالي مورد توجه قرار مي‌گيرد. تدوين كتاب فرهنگ ارزيابي كيفيت، گام مؤثري است در جهت ارتقاي سطح علمي رشته‌ها و سرفصل‌هاي مرتبط با مديريت آموزشي، برنامه‌ريزي آموزشي، راهبردهاي تدريس و يادگيري و تكنولوژي آموزشي و روان‌شناسي.

آقاي دكتر يوسف حجازي

تأليف

علوم انساني

12

فرهنگ توصيفي مطالعات ترجمه

(دورة دو جلدي)

با توجه به ايجاد رشتة مطالعات ترجمه در چند سال اخير و گسترش روزافزون آن در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري، انتشار كتاب‌هاي مرجع به‌روز براي دانشجويان اين رشته در حوزة نشر نيازي مبرم است. اين اثر اولين فرهنگ اختصاصي در اين زمينه مي‌باشد.

داخلي

ترجمه

علوم انساني

13

فرهنگ توصيفي متون مصحح (بخش فارسي)

هدف از اين طرح، شناسايي آثار تصحيح شدة فارسي و نشان دادن تصحيح‌هاي مختلف يك اثر و به دست دادن اطلاعاتي مانند استفاده از چند نسخه در تصحيح هر اثر و نام و مشخصات آن نسخه‌ها و آگاهي‌هاي كتاب‌شناختي است. به اين طريق سير تاريخي تصحيح هر اثر و تعداد تصحيح‌هاي آن مشخص و راه براي پژوهش‌هاي بعدي هموار خواهد شد.

داخلي

تأليف

علوم انساني

14

كتاب‌شناسي توصيفي بلاغت

اين اثر، مرجعي تخصصي است كه ضمن ارائه فهرست كاملي از آثار منتشرشده در حوزه علوم بلاغي، اطلاعاتي دربارة مشخصات كتاب، مقاله، و... و همچنين ويژگي‌هاي ظاهري آنها، به توصيف و معرفي مختصر اين آثار نيز مي‌پردازد.

داخلي

تأليف

علوم انساني

15

تاثير كاربردهاي تعارف در پردازش شخصيت‌هاي داستاني (مقاله)

درخصوص موضوع تعارف تاكنون به زبان فارسي مقالاتي تأليف شده است، ازجمله مقاله «تعارف ايراني تعارف انگليسي»، «تعارف و فرهنگ آن نزد ايرانيان» كه مقالات مذكور به بررسي ماهيت تعارف، چرايي و نحوة كاربرد آن در زبان فارسي پرداخته‌اند. در اين طرح كه در قالب مقاله ارائه خواهد شد، سعي شده براي نخستين‌بار نقش كاربرد تعارف در داستان بررسي شود كه چه تأثيري در پردازش شخصيت قهرمانان داستان دارد.

داخلي

تأليف

علوم انساني

16

دانشنامه فلسفه تعليم و تربيت

هدف از تهيه اين دانشنامه توسعه، گسترش و معرفي دقيق دانش فلسفه تعليم و تربيت در ميان مخاطبان و سياستگذاران عرصه تعليم و تربيت؛ انسجام بخشي و يكپارچگي در اين حوزه از دانشِ موجود در زبان فارسي و همچنين همگامي با تحولات جهاني در اين حوزه است. از ديگر اهداف تهية اين اثر مي‌توان اشاره‌اي داشت به: اشاعه دانش فلسفه تعليم و تربيت در ميان محققان و متخصصان داخل و جهت‌بخشي به رويكردها و اهداف تربيتي و نيز فراهم آوردن اثري مرجع براي سمت‌وسو بخشي به مطالعات آتي در اين حوزه از دانش و پژوهش‌هاي تربيتي.

دانشكده روان‌شناسي و علوم تربيتي دانشگاه خوارزمي

تأليف

علوم انساني

17

تاريخ پزشكي، داروسازي، دندان‌پزشكي و دام‌پزشكي

(مجلد هفتم و هشتم)

مجموعه‌اي است هشت‌جلدي و مصور شامل مقالات مربوط به موضوعات بهداشتي و پزشكي در دوره‌هاي تاريخي كه به پيشينه تاريخي علم پزشكي در قرون و تمدن‌هاي مختلف تا زمان تأليف كتاب مي‌پردازد.

داخلي

ترجمه

علوم پزشكي

18

دانشنامه پزشكي

اين اثر، مجموعه‌اي است الفبايي كه اطلاعات جامع و علمي در حوزه‌هاي گوناگون پزشكي اعم از بهداشت و بيماري‌هاي شايع و بومي ايران را در اختيار خوانندگان قرار مي‌دهد.

داخلي

تأليف و ترجمه

علوم پزشكي

19

واژه‌نامه تخصصي ايدز

يكي از علل مرگ‌ومير و ابتلائات در جامعه امروزين ايران ايدز و اختلالات وابسته به آن است. انتشار مجموعه‌اي تحت عنوان واژه‌نامه ايدز در افزايش آگاهي‌هاي جامعه عام و تخصصي و انتقال دانش به نسل بعد و افزايش سطح آگاهي كاربران از سازوكارهاي تكوين، بروز و پيشگيري و مشاوره لازم در زمينه اختلال‌هاي مرتبط با ايدز و به تبع آن ارتقاي شاخص‌هاي سلامت در كشور نقش مؤثر ايفا خواهد كرد. در اين اثر مجموعه پيكره واژگاني مرتبط با ايدز در قالب واژه‌نامه به تناسب ميزان اهميت، همه‌گير شناسي و بسامد ظهور در منابع و مراجع به شكل موضوعي طبقه‌بندي و سپس به رشته تحرير درمي‌آيند و درنهايت به‌صورت الفبايي تنظيم خواهند شد.

داخلي

تأليف

علوم پزشكي

20

دانشنامه مرگ و مردن

تاكنون نمونة‌ مشابه اين دانشنامه در ايران وجود نداشته و طرحي تأليفي- ترجمه‌اي است. بخش اعظم آن برگردان از كتاب Death and Dying نوشتة Robert C. Salinas و Peter A.S. Winn مي‌باشد. در اين كتاب مفاهيم و اصطلاحاتي در حوزة مرگ، تجربيات مرگ، بيان نظرات افرادي كه بخشي از مرگ را تجربه كرده و بار ديگر حياتي مجدد يافته‌اند، آمده و همچنين مفاهيم علمي مرگ را مورد بررسي قرار داده است. بخش ديگر آن به‌صورت تأليف است كه به منظور غني و پربار شدن و همسويي با مفاهيم و روايات اسلامي از نظرات فقهاي صاحب‌نظر در اين زمينه استفاده شده و مداخلي را به آن خواهد افزود. ضمناً از كتاب «مرگ» جديدالتأليف (2012) براي به‌روز شدن مطالب و مفاهيم و موضوعات استفاده شده است.

داخلي

ترجمه

علوم پزشكي

21

دانشنامه مغز و زبان

اين دانشنامه مهم‌ترين موضوعات و اصطلاحات علم عصب‌شناسي زبان را در يك‌جا گردهم آورده است.

عصب شناسي زبان يكي از گرايش هاي زبان‌شناسي است كه به مطالعه زبان با عنايت به فعاليت‌هاي مغزي مرتبط مي‌پردازد. به‌عبارتي مكانيسم‌هاي عصبي دخيل در درك، توليد، پردازش و دانش انتزاعي زبان گفتاري و نوشتاري را مورد بررسي قرار مي‌دهد.

در اين راستا دانشنامه مذكور به بررسي و توصيف موضوعات زباني و مغزي مرتبط مي پردازد و به طور كلي مفاهيم و اصطلاحات در آن از چهار منظر مورد بررسي و مداقه قرار گرفته است. همچنين مقالاتي راجع به كشفيات و دستاوردهاي نوين در اين حوزه علمي(مغز- زبان) را درخود جاي داده است.

داخلي

ترجمه

علوم پزشكي

22

دانشنامه فشردة پپتيدها

توجه به پيشرفت‌هاي گسترده براي استفاده از پپتيدهاي طبيعي و سنتزي در علوم مختلف، اهميت وجود اين دانشنامه براي به‌دست آوردن اطلاعات اوليه، مفيد و كليدي و به‌روز در زمينه موضوعات كلي و اختصاصي براي تحقيق در مورد پپتيدهاي نوين را فراهم مي‌كند.

داخلي

ترجمه

علوم پايه

23

دانشنامه رياضي

(مجلد دوم)

اين دانشنامه، همة اطلاعات مستند و علمي مربوط به شاخه‌ها و زيرشاخه‌هاي رياضي را دربرمي‌گيرد و در اختيار مخاطبان قرار مي‌دهد. مجلد دوم از اين مجموعه كه اكنون در دست تدوين است، حروف «پ» - «ث» را دربرمي‌گيرد.

داخلي

ترجمه

علوم پايه

24

دانشنامه فشرده شيمي

ترجمه‌‌اي است از كتاب Concies  Encyclopedia of Chemistry . اين دانشنامه موضوعات اصلي در زمينه شيمي را دربرمي‌گيرد. هريك از توضيحات مداخل فشرده‌اي از مقاله اصلي كه محتواي اصلي حفظ و به‌روشني ارائه شده است، دانش مورد نياز خواننده را در مورد شيمي بدون نياز به جزئيات بيشتر برطرف مي‌كند.

خانم دكتر گلدسته زارعي

ترجمه

علوم پايه

25

دانشنامه مختصر ويروس‌هاي گياهي و قارچي

اين كتاب ترجمه‌‌اي است از Desk Encyclopedia of Plant and Fungal Virology . اين اثر ديدگاهي در مورد مباحث ويروس‌شناسي در ارتباط با گياه و قارچ را مطرح مي‌كند و پل ارتباطي در خلأ ميان متن‌هاي غيرتخصصي پايه و مقاله‌هاي مروري تخصصي ايجاد مي‌كند.

داخلي

ترجمه

علوم پايه

26

فرهنگ فنّاوري نانو، دانش كلوئيد و سطح مشترك

اين اثر ترجمه‌اي است از Dictionary of Nanotechnology, Colloid and Interface Science، اين لغت‌نامه شامل بخش نظري، تجربي، تجارب صنعتي، كاربردهاي دانش فناوري نانو، كلوئيد و مرز مشترك آنها و نيز علم مواد است. در اين لغت‌نامه دسته‌بندي جدول‌هاي مواد كلوئيدي، نانو و نيز فرهنگ لغات فني در مورد پديده‌ها، خواص و مواد خاص نيز حضور دارند. اين لغت‌نامه اختراع‌هاي جديد و واژه‌هاي قديمي‌تر، مخفف‌ها، مترادف‌ها، نام‌هاي مشهور، واحدها، علائم اختصاري و ارجاع متقابل را شامل مي‌شود.

داخلي

ترجمه

علوم پايه

27

راهنماي معادلات انتگرال با حل تحليلي

اين طرح معادلات انتگرال گوناگوني كه داراي جواب‌هستند به‌همراه جواب تحليلي آنها را ليست مي‌كند. سعي مي‌شود ليست ارائه‌شده تا حد امكان كامل و به‌روز باشد. اينها معادلاتي از انواع كلي زير هستند: 1. معادلات انتگرال خطي نوع اول و دوم منظم؛ 2. معادلات انتگرالي خطي نوع اول و دوم منفرد؛ 3. معادلات انتگرال خطي نوع اول و دوم منظم با هسته پيچشي؛ 4. معادلات انتگرال خطي نوع اول و دوم منفرد با هسته پيچشي؛ 5. معادلات غيرخطي نوع اول و دوم از دسته‌هاي 1-4؛ 6. معادلات فردهلم از دسته‌هاي 1-4؛ 7. معادلات ولترا از دسته‌هاي 1-4.

داخلي

تأليف

علوم پايه

28

دانشنامه انرژي

اين دانشنامه مجموعه‌اي است كه واژگان و اصطلاحات علمي و فني كه هريك به‌نحوي با مقوله انرژي پيوند و وابستگي دارند را پوشش مي‌دهد. در اين اثر مداخل علمي و فني همراه با تشريح اجمالي آنها در زمينه انرژي و مباحث و زيرشاخه‌هاي مرتبط با آن بر پايه روزآمدترين اطلاعات و يافته‌هاي علمي در دسترس معرفي خواهد شد.

پژوهشگاه مواد و انرژي

تأليف

علوم پايه

29

دانشنامه فرش

مرجع تخصصي خواهد بود كه تمامي اطلاعات مستند و علمي مربوط به فرش و فرشبافي را در همه شاخهها و زيرشاخهها از موثقترين منابع دربرميگيرد. اين دانشنامه مخاطبمدار و بر مبناي رفع نيازهاي مخاطبان با رعايت تناسب موضوعي با توجه به اهداف دانشنامه تأليف و تدوين مي‌شود.

انجمن علمي فرش ايران

تأليف

هنر و معماري

30

فرهنگ مصور معماري ايران

تدوين مجموعه‌اي از واژه‌هاي تخصصي در حوزه فرهنگي ايران است (قرن 1 تا 12). اين فرهنگ به‌شكل توصيفي به بيان و شرح و بسط واژه‌ها مي‌پردازد و با ارائه تصاوير معماري (پلان، نما و يا پرسپكتيو) در موارد نياز متن را كامل مي‌كند. اين فرهنگ تصويري با مجزا نمودن كاربردهاي مختلف در معماري ايران از جمله: فضاهاي مذهبي، فضاهاي خدمات شهري (بناهاي عام‌المنفعه)، آموزشي، بازار، مسكوني، بهداشتي و باغ ايراني، استفاده از اين منبع علمي را در حوزه معماري به‌شكل تخصصي فراهم مي‌كند.

داخلي

تأليف

هنر و معماري

31

كتاب اطلس فرش

اين اثر ترجمه‌اي خواهد بود از كتاب اطلس فرش‌ ديويد بلك. كتاب اطلس فرش باب آشنايي خواهد بود با شيوه‌ اطلس‌نويسي در ادبيات فرش و به‌عنوان مرجعي قابل اطمينان براي تكميل دانش نظري مراجعه‌كنندگان در نظر گرفته شده است.

داخلي

ترجمه

هنر و معماري

32

فرهنگ توصيفي سه زبانه هنرهاي دستي

اين اثر به شيوه‌اي توصيفي، درخصوص رشته‌هاي اصلي و فرعي هنرهاي سنتي، در ابتدا به‌صورت مجمل توضيحاتي را مطرح مي‌سازد و سپس مطالب و خصوصاً واژة معادل با نام رشته، به انگليسي و فرانسه برگردانده مي‌شود. هدف از تهيه اين كتاب آن است تا با جمع‌آوري واژگان تخصصي و ارائة توضيح مختصري از هر واژه، به علاقمندان براي فهم مطالب به زبان مبدآ كمك شود. اين فرهنگ توصيفي در رشته‌هاي هنرهايي چوبي؛ هنرهاي فلزي؛ هنرهاي مربوط به سنگ، شيشه، سفال، نگارگري، خوشنويسي، منسوجات و... طبقه‌بندي خواهد شد.

داخلي

تأليف

هنر و معماري

33

فرهنگ توصيفي مديريت منابع طبيعي

 

هدف اصلي تدوين اين فرهنگ تدوين و گردآوري واژه‌هايي در حوزه مديريت منابع طبيعي است كه به نوعي با مديريت منابع انساني و اجتماعي مرتبط هستند. در واقع تدوين اين فرهنگ، گام مؤثري در جهت ارتقاي سطح علمي رشته‌ها و سرفصل‌هايي است كه به‌تازگي وارد اين عرصه شده‌اند.

آقاي دكتر حسين شعبانعلي فمي

تأليف

علوم كشاورزي، منابع طبيعي و دامپزشكي

34

فرهنگ دامپزشكي

مجموعه‌اي مرجع و تخصصي است كه همة اطلاعات و داده‌هاي مستند و معتبر علمي مربوط به دامپزشكي و زيرشاخه‌هاي آن را دربرمي‌گيرد. اطلاع‌رساني سازمان‌يافته دربارة دامپزشكي و زيرشاخه‌هاي گوناگون آن، ارتقاي سطح آگاهي و دانش دربارة بيماري‌هاي گونه‌هاي مختلف حيواني و فراورده‌هاي دامي و در نهايت حفظ سلامت حيوانات و انسان در اين فرهنگ صورت مي‌گيرد.

داخلي

تأليف

علوم كشاورزي، منابع طبيعي و دامپزشكي

35

دانشنامه كشاورزي

(دورة دو جلدي)

اين اثر به‌عنوان مرجعي تخصصي در 2 جلد در اختيار اساتيد، دانشجويان و پژوهشگران در اين حوزه از دانش خواهد بود.

آقاي دكتر جواد فرهودي

ترجمه

علوم كشاورزي، منابع طبيعي و دامپزشكي

36

شناسايي مولكولي آدنوويروس عامل بيماري هپاتيت همراه با گنجيدگي در طيور ايران (مقاله)

بيماري هپاتيت همراه با گنجيدگي (IBH) يكي از مهم‌ترين بيماري‌هاي بازپديد در صنعت طيور بسياري از كشورهاست و با شروع ناگهاني تلفات، كم‌خوني و هپاتيت در پرندگان گوشتي 3-6 هفته مشخص مي‌شود و عامل آن آدنوويروس گروه 2 است.

در ايران با وجود نشانه‌هاي باليني IBH در گله‌هاي گوشتي و مادر تاكنون گزارشي از شناسايي عامل بيماري (آدنو ويروس) در گله‌هاي مشكوك صورت نگرفته است. هدف مطالعة حاضر شناسايي و تعيين سروتيپ آدنو ويروس در گله‌هاي درگير و مشكوك به IBH با كمك واكنش زنجيره‌اي پليمراز و تعيين سكانس ژنتيكي محصول PCR است تا با اطمينان از حضور اين بيماري در گله‌هاي ايران، زمينه براي انجام اقدامات كنترلي دقيق و حتي در صورت نياز واكسيناسيون فراهم شود.

داخلي

تحقيقي

علوم كشاورزي، منابع طبيعي و دامپزشكي